Renowacja budynków sklasyfikowanych jako zabytkowe

Renowacja budynków sklasyfikowanych jako zabytkowe

0

Zabytkowe budowle stanowią lwią część naszego dziedzictwa kulturowego. Niestety, jak wszystkie budynki – także one są narażone na zniszczenia. Z tego powodu należy dbać o ich odpowiednią konserwację, a w razie potrzeby – zainwestować w czynności renowacyjne.

Renowacja budynków sklasyfikowanych jako zabytkowe

Renowacja budynków, które zostały sklasyfikowane jako zabytki nie należy do prostych zadań. Przede wszystkim podczas wykonywanych prac nie może dość do naruszeń konstrukcji takiego budynku. Jego wygląd także nie może ulec znaczącej zmianie. Z tego powodu renowację należy powierzyć ekipie, która dysponuje odpowiednim doświadczeniem, jak również wiedzą historyczną. Wybór odpowiedniej firmy remontowej najczęściej odbywa się na drodze zorganizowanego przetargu. Wadą takiego rozwiązania jest jednak to, iż przetarg wygrywa ekipa oferująca najniższą stawkę za usługę, natomiast jej doświadczenie nie jest brane pod uwagę.

Mało tego, rozpoczęcie jakichkolwiek prac renowacyjnych wymaga uzyskania zgody od konserwatora zabytków. Co więcej, akceptacji przez specjalistę wymaga także wykaz materiałów, jakie zostaną użyte podczas odnawiania. Powodem tego są różnice pomiędzy nowoczesnymi rozwiązaniami a tymi powszechnie stosowanymi na przestrzeni minionych stuleci – wiele materiałów dostępnych we współczesnych sklepach z akcesoriami remontowymi nie nadaje się do zastosowania w przypadku kilkusetletniej budowli.

Odpowiednie wykonanie hydroizolacji

Hydroizolacja ma znaczenie w przypadku każdego budynku – zarówno współczesnego, jak i zabytkowego. Zabezpieczenie przed wilgocią i jej nadmiernym gromadzeniem się w piwnicach czy murach dziś jest normą, ale w zamierzchłych czasach nie było powszechnie stosowane. Z tego powodu wiele budowli zabytkowych nie posiada odpowiedniej hydroizolacji, a co za tym idzie – są one szczególnie narażone na zniszczenia spowodowane gromadzeniem się wilgoci. Co więcej, pozostałe kondygnacje budynku mogą zostać dotknięte grzybem, pleśnią lub różnego rodzaju wykwitami na ścianach podłogach i sufitach. Wpływa to nie tylko na walory estetyczne wnętrza budowli, ale także na jej trwałość.

Ponadto zawilgocony budynek szybciej traci ciepło. W związku z tym ogrzewanie i utrzymanie budynku wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów. Wykonanie hydroizolacji jest więc niezwykle opłacalne również ze względów ekonomicznych.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z PPKZ S.A.

About author