Restrukturyzacje firm – co to takiego?

Restrukturyzacje firm – co to takiego?

0

Przeważnie ogłoszenie upadłości firmy jest ostatecznością. Zanim podejmie się więc taką decyzję podejmuje się wszelkie starania mające na celu uratowanie firmy. Ażeby ratunek był możliwy konieczna jest spłata zobowiązań, do której doprowadzić ma restrukturyzacja firmy.

Poważne zmiany w firmach

Kiedy zapadają decyzje o restrukturyzacjach firm, wiadomo już, że będą w nich wprowadzane bardzo poważne zmiany. Wszystkie z tych zmian mają za zadanie poprawienie sytuacji finansowych firm na tyle, aby mogły one spłacać zaległości wierzycielom.

Nie sposób wymienić wszelkie działania, jakie podejmowane są podczas restrukturyzacji firm, gdyż jest ich naprawdę całe mnóstwo. Dotyczą one przeważnie zarówno kadry pracowniczej, jak i wydatków oraz ogólnej filozofii danej firmy.

Należy zauważyć, że restrukturyzacje firm bywają całkowite ale i częściowe. Jeśli bowiem sytuacja danego przedsiębiorstwa nie jest jeszcze tragiczna, nie ma potrzeby dokonywania rewolucyjnych zmian. W takiej sytuacji dłużnikowi pozostawia się relatywnie dużą autonomię w podejmowaniu decyzji, a restrukturyzacja polega jedynie na wprowadzaniu kosmetycznych zmian.

Zadania dłużnika

Generalnie, jeśli dłużnicy nie są w stanie spłacać zobowiązań, muszą się zgadzać na restrukturyzacje firm, nawet jeśli woleliby inne rozwiązanie. Niewątpliwie często dłużnik sam zyskuje na tym, że restrukturyzuje się jego firmę. Jednakże, nie jest on zwykle zadowolony, kiedy sprawa jest już bardzo poważna i restrukturyzacja przybiera najbardziej radykalną formę.

Za najbardziej radykalne uważa się zdecydowanie postępowanie sanacyjne. Kiedy jest ono wdrażane, dłużnicy w zasadzie tracą wszelkie swoje prawa co do decyzyjności w firmie. Decyzje podejmuje za nich w tym przypadku sąd.

Korzyści wierzycieli

Na restrukturyzacjach firm najczęściej korzystają ich wierzyciele. Wiele restrukturyzacji bowiem doprowadza do ustabilizowania sytuacji firm na tyle, aby były w stanie wyrównać wszelkie zaległości.

Warto w tym miejscu zauważyć, że wierzyciele czasami biorą także czynny udział w restrukturyzacji firm. Jest to ich prawo oraz obowiązek, jeśli firma podlega postępowaniu sanacyjnemu. Niektóre decyzje są wtedy akceptowane lub odrzucane przez wierzycieli.

Artykuł powstał we współpracy z firmą GLC

About author